top of page
Leie Helsevikar

Din Helsevikar ønsker deg hjertelig velkommen til å samarbeide med oss. Vi er klare for å løse bemanningsutfordringene dine. Vi har levert faglig, språklig og sosialt dyktige helsevikarer over hele landet i godt over 10 år. Gjennom dette arbeidet har vi opparbeidet oss solid erfaring på en smidig og fleksibel måte. 

Sammen finner vi Din Helsevikar.  

Les våre alminnelige kontraktsbestemmelser

Leie Helsevikar

Merethe

Leder sykehjem i Oslo

Dere svarer ut svært raskt når jeg melder behov for vikarer. Dere dekker inn vaktene raskt med godt kvalifiserte/erfarne sykepleiere. Vikarene holder et godt norsk språknivå. Jeg har ikke opplevd at dere ikke har klart å dekke inn vaktene jeg har behov for. Og til slutt; dere er veldig service-minded og positivt innstilt.

Linda

Leder sykehjem i Nordland

Din Helsevikar er løsningsorienterte og på tilbudssiden.  Kjappe tilbakemeldinger og flinke vikarer. Timelistene er oversiktlige og praktisk utformet for godkjenning.

Stine

Leder helsehus i Vestfold

Vi har hatt god hjelp fra Din Helsevikar over en lengre periode nå, på grunn av utfordringer med en del vakante stillinger. Vi setter pris på den raske og gode kommunikasjonen, og at de alltid er kjapt på med å dekke vårt behov for personell. Vikarene har vært tilpasningsdyktige og fungert godt fra start, noe jeg mener er viktig når vi bruker personell fra byrå. Serviceinnstilt kundeansvarlig, som følger tett opp. Kan anbefales :-)

Praktisk info

Personlig kontakt og oppfølging

Din egen kontakt som følger deg opp hele veien fra bestilling til oppdraget er over.

Fornøyde vikarer gir gode leveranser

Vi strekker oss langt for at vikarene skal trives og jobbe med oss langsiktig.
Fornøyde vikarer gir deg som innleier kontinuitet og stabilitet på avdelingen uten stadige bytter.

Garantert ryddige og lovlige arbeidsforhold

Vi sørger for at alle vikarer får lovlige lønns- og arbeidsvilkår, og er sikret mot sosial dumping.
Yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjon, arbeidsgiveravgift og feriepenger dekkes av oss.   

Langsiktige og gode relasjoner

Vårt mål er et langvarig og godt samarbeid der vi blir godt kjent med deg og dine utfordringer.
Sammen løser vi alt.

Godt språk

Vi forsikrer oss om at våre vikarer alltid kan kommunisere godt på et skandinavisk språk.
Trygt og nødvendig.  

Kontroll

Vi sørger for at CV, autorisasjon, referanser, politiattest og annet er nøye kontrollert

Send oss en melding

Takk for din melding

bottom of page