top of page

Hvem er vi

Din Helsevikar ble etablert våren 2021 i Oslo av Christian, Joachim og Hans Marius.

Vi har alle jobbet mange år med helsebemanning, og ville starte en bedrift der gjensidig avhengighet og respekt for hverandre er det aller viktigste. Det skal gjenspeile seg i måten vi jobber på. Vi ønsker langsiktige og personlige relasjoner med alle vi jobber sammen med. Hos oss skal du føle deg sett og hørt, og ikke som en av mange på et samlebånd. Når vi kjenner hverandre godt, vil vi også kunne løse alle utfordringer og behov som dukker opp på en best mulig måte i lag. Kontakt oss, så kan vi bli bedre kjent og skape et godt samarbeid.

For deg – med oss 

Din Helsevikar AS
bottom of page